• Hvordan fungerer innskuddsgrenser?

  Innskuddsgrenser er et verktøy for ansvarlig spilling som vi tilbyr for å hjelpe deg med å spille samvittighetsfullt.

  Du kan sette daglige, ukentlige eller månedlige grenser, og disse kan reduseres, økes eller fjernes helt etter behov.

  Hvis du setter en innskuddsgrense, vil du ikke kunne gjøre nye innskudd før grensen er tilbakestilt når den er nådd.

 • Må jeg sette innskuddsgrenser på min spillekonto?

  Det er ikke obligatorisk å sette innskuddsgrenser på kontoen din, men det anbefales fordi det bidrar til å forhindre overforbruk og skadelig atferd.

 • Jeg har nådd innskuddsgrensen min, hva kan jeg gjøre?

  Dersom du når din daglige, ukentlige eller månedlige innskuddsgrense, vil du ikke kunne gjøre ytterligere innskudd før grensen er gjenopprettet.

  Innskuddsgrensene kan endres når som helst, men en eventuell endring trer først i kraft 24 timer etter forespørselen.